Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Email Drukuj PDF
R A D A
 R O D Z I C Ó W
Przewodniczący: Sabina Jakubczyk
Zastępca: Renata Zając (3b)
Sekretarz: Renata Zając (3a)
Skarbnik: Katarzyna Borek
K O M I S J A R E W I Z Y J N A
Przewodniczący: Agnieszka Matusik
Zastępca: Joanna Pasek
Członek komisji: Agnieszka Nycz