Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Email Drukuj PDF

                 R A D A   P E D A G O G I C Z N A

Jerzy Sroka dyrektor, nauczyciel informatyki, administrator
Aneta Kustroń zast. dyr. nauczyciel matematyki, geografii
Renata Turek nauczyciel matematyki, fizyki, wychowawca klasy 2b
Agnieszka Kubusiak zast. dyr. nauczyciel chemii, biologii, wychowawca klasy 3a
Dorota Lorens nauczyciel fizyki, chemii
Dorota Gładysz nauczyciel języka polskiego
Barbara Winiarska nauczyciel języka polskiego, edukacji dla bezp., bibliotekarz
Renata Such nauczyciel historii, wiedzy o społ., wychowawca klasy 1b
Marta Bogacz nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 1a
Edyta Przymusiak nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy 3b
Ewa Staroń zast. dyr. nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych
Ks. Janusz Zagól
nauczyciel religii
Józef Such nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 2a
Mariusz Jakieła nauczyciel wychowania fizycznego
Jan Zając nauczyciel wychowania fizycznego
Agata Jastrzębska bibliotekarz (urlop)
Barbara Perszewska pedagog szkolny
Jolanta Zięba
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Justyna Bogaczyk-Zając
nauczyciel języka angielskiego,(urlop), wizytator w kuratorium