Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Oferta szkół ponadgimnazjalnych

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika „KOPERNIK”

kopernikKażdy członek społeczności kopernikowskiej: nauczyciel, uczeń i jego rodzic, pracownik administracji i obsługi jest człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie. Jest on przy tym świadomy, że wolność ta - obok praw i przywilejów - niesie z sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory.

 II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja „GUZIKÓWKA”

nabor.pcss.plW naszej Szkole oprócz wysokiej jakości nauczania i  stwarzania warunków do rozwoju talentów zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę pracy. Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą: „ Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”. W trosce o efekty kształcenia oferujemy nie tylko  bogaty repertuar kółek przedmiotowych przygotowujących do matury ( w latach 2005 – 2010 zdawalność matury na poziomie 99,5 %, czterokrotnie – 100 % ), ale także zajęcia  sportowe ( w 2007 r. II LO zdobyło tytuł najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w Krośnie ), artystyczne, plenerowe warsztaty plastyczne, ekonomiczne, kółko „kultura europejska” i szereg innych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

budynek-szczepanik1Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to jedna z największych szkół średnich na Podkarpaciu. W roku szkolnym 2010/11 w 32 oddziałach zdobywa u nas naukę 941 uczniów (dane z 10 lutego 2011 r.). Szkoła realizuje szeroką ofertę kierunków kształcenia (aktualne kierunki) w dwóch typach szkół: liceum ogólnokształcące (grupy fakultatywne - humanistyczne, społeczno prawne, ekonomiczne, medyczne, techniczne) i technikum (zawody - technik ekonomista, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych, technik handlowiec, technik technologii odzieży i od 1 września 2008: technik spedytor, technik obsługi turystycznej ).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara „BURSA”

bursa1Zespół Placówek Oświatowych (do 1.09.2010 Bursa Międzyszkolna) w Krośnie jest publiczną, koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów szkół średnich, policealnych oraz studentów. Powstała w 2004 r. na bazie lokalowej Internatu ZSP nr 4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica

budynek-mechZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 "MECHANIK" im. Stanisława Staszica w Krośnie to szkoła zawodowa sięgająca swoją tradycją do 1892 r. Przez wiele lat kształciliśmy i kształcimy na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych na terenie całego kraju. Z czasem staliśmy się jedyną tego typu placówką w Krośnie i powiecie krośnieńskim, gdyż kształcenie oparliśmy na drogim, ale jakościowo najlepszym sprzęcie dydaktycznym.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ”NAFTÓWKA”

f1e9b4faceW 1995 r. Zespół Szkół Naftowo - Gazowniczych obchodził 50 - lecie swojego istnienia. To wielkie święto skłoniło wielu ludzi do przemyśleń nad przyszłością i przeszłością szkoły. Historia "Naftówki", która obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń, a w szczególności sukcesów jakie osiągnęli nasi absolwenci, godna jest podziwu i zapisu ...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego ”TURASZÓWKA

szkolaqw1Wszechstronny rozwój fizyczny poza dużą i małą salą gimnastyczną, siłownią, boiskami do gier zespołowych umożliwia również stadion umiejscowiony w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, a także kryta pływalnia. W obiekcie krytej pływalni poza basenem z którego korzystają wszyscy uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego i poza nimi mieszczą się także sale służące działalności wychowawczej, informacyjnej i kulturalnej. Również w budynku krytej pływalni mieści się tak zwana "sala marmurowa", popularne miejsce odbywania zabaw klasowych, półmetków, studniówek, spotkań teatralnych, koncertów itp.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

budowlanka011W kolejności powstało 5-letnie Technikum Budowlane o specjalności dokumentacja budowlana. Wielu absolwentów tego technikum, studiuje dzisiaj na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Rzeszowskiej, AGH i innych uczelniach technicznych. Naszą chlubą jest autorski program nauczania w 5-letnim Technikum Budowlanym o specjalności: budowa obiektów ochrony środowiska. Mamy już pierwszych absolwentów-maturzystów o tej specjalności. Kończąc szkołę, wykonali prace dyplomowe, prezentując Obecny wyglšd szkoły - listopad '99bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne: makiety, plansze, opracowania stanu środowiska naturalnego na naszym terenie.

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ckuZespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką oświatową, która już 36. rok, z powodzeniem, funkcjonuje, nie tylko w środowisku edukacyjnym Krosna, ale także całego Podkarpacia.
Od roku 1975 – roku powstania – do chwili obecnej, prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz realizuje, zgodnie z naczelnym założeniem tego typu szkół, różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej, toteż wypracowała swe miejsce w świadomości tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie, uzupełnić je, bądź zdobyć zawód.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza

katolik-krosnoKatolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek Kuratora Oświaty w Krośnie w dniu 2 czerwca 1997 r. pod numerem IX/97. Na wniosek organu prowadzącego, decyzją Kuratora Oświaty w Krośnie z dnia 2 czerwca 1997 r., szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. Placówka miała siedzibę w budynku katechetycznym krośnieńskiej parafii farnej przy ul. Portiusa 6. Jako instytucja, szkoła rozpoczęła działalność w dniu 01.09.1997 r.

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza

szk_obecnieMichalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniej Zespół Szkół Zawodowych) w Miejscu Piastowym ma ponad stuletnią tradycję w kształceniu zawodowym na Podkarpaciu. W naszej szkole zdobyło zawód kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Położenie szkoły jest bardzo dogodne, gdyż znajduje się ona przy głównej trasie wiodącej z Krosna do Rymanowa, Sanoka i nie ma problemów z dojazdem.

Zespół Szkół w Iwoniczu

Nauka w Liceum Sportowym pozwoli na rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów, wpajanie zdrowego stylu życia, kształtowanie cech charakteru oraz da możliwość poprawy własnych wyników sportowych.Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy "KŁOS", którego członkowie rozwijają swoje umiejętności w sekcjach: narciarstwa biegowego, piłki siatkowej i koszykowej dziewcząt i chłopców..

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

szkola_nZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich rozpoczął działalność w 1961 r. pod pierwotną nazwą Technikum Gospodarczego przekształcając się ewolucyjnie z istniejącego od 1945 r. w Iwoniczu Zdroju Gimnazjum Ogólnokształcącego. Dobre opinie pracodawców o absolwentach szkoły spowodowały, że liczba chętnych do podjęcia w niej nauki rosła z każdym rokiem.  Szkoła przyciąga kandydatów nie tylko dobrze wyposażonymi pracowniami do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, ale również przyjazną atmosferą oraz możliwością zdobycia wysokich umiejętności zawodowych i życiowych w ramach zajęć praktycznych prowadzonych przez doskonale przygotowanych nauczycieli, absolwentów szkoły oraz praktyk zawodowych odbywanych w najlepszych hotelach w Polsce.