Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
.

ckuZespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką oświatową, która już 36. rok, z powodzeniem, funkcjonuje, nie tylko w środowisku edukacyjnym Krosna, ale także całego Podkarpacia.
Od roku 1975 – roku powstania – do chwili obecnej, prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz realizuje, zgodnie z naczelnym założeniem tego typu szkół, różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej, toteż wypracowała swe miejsce w świadomości tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie, uzupełnić je, bądź zdobyć zawód.
.
Kierunki kształcenia:
..
TECHNIKUM:
  • - TCPG Technik cyfrowych procesów graficznych
 .
Oficjalna strona internetowa: http://zespol.cku.krosno.pl
.