Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Patron szkoły

Email Drukuj PDF
W związku z reformą oświaty w 1999r. powstało w Lubatowej Gimnazjum Publiczne. Dla potrzeb szkoły zostały zaadoptowane pomieszczenia na drugim piętrze budynku nowej szkoły i utworzone trzy klasopracownie. Grono Pedagogiczne Gimnazjum Publicznego w Lubatowej stanowili wówczas: mgr Jerzy Sroka – dyrektor szkoły, mgr Maria Lewko, mgr Renata Such, mgr Renata Turekm, mgr Józef Such, mgr inż. Grażyna Zając, mgr Tadeusz Sanocki, ks. mgr Bronisław Wyczawski.
3 września 2002r. odbyło się uroczyste nadanie Gimnazjum Publicznemu imienia Jana Pawła II w Lubatowej. Był to najważniejszy dzień w życiu szkoły. Uroczystości tej przewodził ks. biskup Adam Szal, sufragan przemyski. Na patrona szkoły obrano Jana Pawła II, ponieważ w obliczy kryzysu wartości ciągłego podważania elementarnych zasad etycznych należy wzbudzać w sobie potrzebę odwoływania się do wzorców osobowych, wskazujących nam drogę pełnego i godnego życia. Jest to szczególnie ważne w procesie dydaktyczno-wychowawczym młodego pokolenia, które z jednej strony winno być przygotowane do sprostania bardzo trudnym wymogom współczesnego społeczeństwa, z drugiej zaś skłonne do dokonywania selekcji nowości cywilizacyjnych w oparciu o silny system wartości. W tak trudnej misji potrzebny jest przewodnik i nauczyciel, patron życiowych wyborów. Życie i działalność Jana Pawła II jest pięknym drogowskazem dla współczesnej młodzieży, źródłem i przykładem dla młodego człowieka. Jesteśmy dumni, że Gimnazjum nosi właśnie Jego imię. Dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża jest w naszej szkole Dniem Patrona Szkoły. Młodzież w tym dniu bierze udział we mszy świętej, w uroczystym apelu i w licznych konkursach poświęconych Wielkiemu Polakowi. Należymy również do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i corocznie w październiku bierzemy udział w ogólnopolskim zjeździe Rodzin Szkół w Częstochowie. Również 3 września 2002r. została oddana do użytku nowa pełnowymiarowa, półolimpijska hala sportowa o wymiarach 36 m x 18 m z dobrze wyposażonym zapleczem sanitarno-socjalnym. Z hali oprócz młodzieży szkolnej korzystają w godzinach popołudniowych grupy zorganizowane z terenu całej gminy, a nawet powiatu. Gimnazjum ciągle się rozwija i dzisiaj posiada wspólną ze Szkołą Podstawową bibliotekę, nowoczesną halę sportową, świetlicę, gabinet lekarski i stomatologiczny. Dysponuje 8 salami lekcyjnymi, dobrze wyposażoną pracownią komputerową, telewizją przemysłową, z której można korzystać w każdej klasopracowni.
Nauczyciel historii, Renata Such